Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze:

      • 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku 

Zebrania z rodzicami:

      • 15 września 2020 roku 17.00 – zebranie
      • 20 października 2020 roku godz. 17.00 – 18.00 – konsultacje
      • 24 listopada 2020 roku godz. 17.00 – zebranie
      • 26 stycznia 2021 roku godz. 17.00 – zebranie
      • 23 marca 2021 roku godz. 17.00 – 18.00 – konsultacje
      • 4 maja 2021 roku godz. 17.00 – zebranie
      • 8 czerwca 2021 roku godz. 17.00 – konsultacje

Podział na półrocza:

      • I półrocze – 01 września 2020 roku do 29 stycznia 2021 roku
      • II półrocze – 1 lutego 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku 

Zmiana planu od 25 stycznia 2021 roku (dotyczy wdż) 

Sprawdzian ósmoklasisty:

      • język polski – 25 maja 2021 roku 
      • matematyka – 26 maja 2021 roku 
      • język angielski – 27 maja 2021 roku 

Przerwy w zajęciach:

      • zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 roku 
      • ferie zimowe: 15 lutego – 28 lutego 2021 roku 
      • wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 roku 
      • wakacje letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 roku 

Ostateczne terminy wystawienia ocen: 

      • I półrocze – 28 stycznia 2021 roku 
      • II  półrocze – 17 czerwca 2021 roku