Podręczniki

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła zapewnia uczniom wszystkie podręczniki do obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Rodzice uczniów zakupują podręczniki do religii. 

SPIS PODRĘCZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021

Klasy pierwsze

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Edukacja elementarna Elżbieta Kacpprzak, Anna Łagodzińska, Ewa Swoboda, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, „WIELKA PRZYGODA”

Podręcznik dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Nowa Era
Język angielski Jeanette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro „ENGLISH QUEST 1. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1.” Wydawnictwo MACMILLAN
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak „JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA” – podręcznik i ćwiczenia Wydawnictwo Święty Wojciech

Klasy drugie

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech „JA I MOJA SZKOŁA NA NOWO. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2” części 1-5 Wydawnictwo: Juka
Język angielski Jeanette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro „ENGLISH QUEST 2” Wydawnictwo MACMILLAN
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak „KOCHAMY PANA JEZUSA” – podręcznik i ćwiczenia Wydawnictwo Święty Wojciech

Klasy trzecie

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech „JA I MOJA SZKOŁA NA NOWO” MAC EDUKACJA
Język angielski Jeanette Corbett, Roisin O’Farrel, Anna Parr-Modrzejewska „ENGLISH Quest 3”. Książka ucznia Macmillan
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak „PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA” – podręcznik i ćwiczenia Wydawnictwo Święty Wojciech

Klasy czwarte

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniecka-Kleban „MIĘDZY NAMI. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Język angielski Jenny Dooley, Virginia Evans, „FLASH” Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej”. Wydawnictwo Express Publishing
Historia Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski „WCZORAJ I DZIŚ. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Przyroda Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz „TAJEMNICE PRZYRODY. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wydawnictwo Nowa Era
Matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska „MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej”. Wydawnictwo Nowa Era
Informatyka Michał Kęska „LUBIĘ TO! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach „LEKCJA MUZYKI. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Technika Lech Łabecki, Marta Łabecka „JAK TO DZIAŁA? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak „DO DZIEŁA”. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak „JESTEM CHRZEŚCIJANINEM” Wydawnictwo Święty Wojciech

Klasy piąte

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski Anna Murdzek, Agnieszka Łuczak JĘZYK POLSKI 5 „MIĘDZY NAMI. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa podstawa Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Język angielski Nick Beare “BRAINY KLASA 5” Wydawnictwo MACMILLAN EDUCATION
Historia Grzegorz Wojciechowski „WCZORAJ I DZIŚ” klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era
Geografia Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz „PLANETA NOWA” podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era
Biologia Marian Sęktas, Joanna Stowarz „PULS ŻYCIA”. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era
Matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska „MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej”.
Część 1 i 2
Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Wydawnictwo

Informatyka Michał Kęska „LUBIĘ TO! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej” Wydawnictwo: Nowa Era
Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach „LEKCJA MUZYKI. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej” Wydawnictwo: Nowa Era
Technika Lech Łabecki, Marta Łabecka „JAK TO DZIAŁA? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej” Wydawnictwo: Nowa Era
Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak „DO DZIEŁA”. Podręcznik do plastyki dla klasy piątej Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak „WIERZĘ W BOGA” Wydawnictwo Św. Wojciech

Klasy szóste

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski Agnieszka Łuczak, Anna Mardzek „MIĘDZY NAMI”. Język polski dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Język angielski Nick Beare, Katherine Stannett Brainy. Klasa szósta Macmillan Edukation
Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach „LEKCJA MUZYKI”. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstaowej. Nowa Era
Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak „DO DZIEŁA”. Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era
Historia Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski „WCZORAJ I DZIŚ”. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era
Geografia Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński „PLANETA NOWA”. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era
Biologia Joanna Stawarz „PULS ŻYCIA”. podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowe. Nowa Era
Matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska „MATEMATYKA Z KLUCZEM”. podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era
Informatyka Michał Kęsa „LUBIĘ TO”. Podręcznk do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era
Technika Lech Łabecki, Marta Łabecka „JAK TO DZIAŁA?”. Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak „WIERZĘ W KOŚCIÓŁ” Wydawnictwo Św. Wojciech

Klasy siódme

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka „MIĘDZY NAMI. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Język angielski Jenny Dooley „FLASH. KLASA 7. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej”. Wydawnictwo Express Publishing
Język niemiecki Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück „Maximal 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej”. Wydawnictwo LektorKlett
Historia Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow „WCZORAJ I DZIŚ. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”. Wydawnictwo Nowa Era
Matematyka Marcin Braun, Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej”. Wydawnictwo Nowa Era
Informatyka Grażyna Koba „LUBIĘ TO! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach „LEKCJA MUZYKI. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak „DO DZIEŁA. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Geografia Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał „PLANETA NOWA. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Biologia Małgorzata Jefimow „PULS ŻYCIA. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”. Wydawnictwo Nowa Era
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska „SPOTKANIA Z FIZYKĄ. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin „CHEMIA NOWEJ ERY. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej” Wydawnictwo Nowa Era
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak „SPOTKANIE ZE SŁOWEM” Wydawnictwo Św. Wojciech

Klasy ósme

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski Agnieszka Łuczak, Ewa Rylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban, Aagnieszka Suchowiecka, Ewa Prylińska „MIĘDZY NAMI”. Język polski 8. Podręcznik nowa szkoła podstawowa. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Język angielski Patrick Howarth, Patricia Reilly, Dawid Morris „ALL CLEAR” Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej Wydawnictwo MACMILLAN
Język niemiecki Giorgio Motta, Aleksandra Kubicka, Jacek Betleja, Katarzyna Bizukojć, Sławomira Kołsut, Daria Miedziejko „MAGNET SMART 2”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej Wydawnictwo: LektorKlett
Wiedza o społeczeństwie Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski „ÐZIŚ I JUTRO” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Wydawnictwo: Nowa Era
Historia Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska „WCZORAJ I DZIŚ”. Klasa 8. Podręcznik do historii szkoła podstawowa. Wydawnictwo: Nowa Era
Geografia Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński „PLANETA NOWA”. Podręcznik dla klasy ósmej Wydawnictwo: Nowa Era
Biologia Beata Sągin, Andrzej Boczanowski, Marian Sęktas „PULS ŻYCIA”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era
Chemia „CHEMIA NOWEJ ERY”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. „CHEMIA NOWEJ ERY”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska „SPOTKANIA Z FIZYKĄ”. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej. Wydawnictwo: Nowa Era
Matematyka Marcin Braun, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej „MATEMATYKA Z KLUCZEM”. Podręcznik do klasy ósmej. Wydawnictwo: Nowa Era
Informatyka Grażyna Koba „LUBIĘ TO!”. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej. Wydawnictwo: Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma „ŻYJĘ I DZIAŁAM BEAZPIECZNIE”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era
Religia Ks. J. Szpet, D. Jackowiak „ABY NIE USTAWAĆ W DRODZE” – podręcznik Wydawnictwo: Święty Wojciech