Porady ped.-psych.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły mogą liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa i szkolnego logopedy. Zespół wsparcia psychologiczno-pedagogicznego prowadzi szereg działań, skierowanych do wszystkich podmiotów szkoły. 

Pedagog i psycholog przeprowadzają rozmowy, konsultacje, zajęcia specjalistyczne i warsztaty wychowawcze dla uczniów i zespołów klasowych. 

W szkole mamy także nauczyciela wspomagającego – jest pedagog specjalny.  

Do jego zadań należy współprowadzenie z innymi nauczycielami działań edukacyjnych, wychowawczych oraz integracyjnych, indywidualizowanie i wspieranie w pracy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A także prowadzenie zajęć rewalidacyjnych – mających na celu wspieranie mocnych stron dziecka, usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych, dostosowywanie zadań do możliwości i preferencji dziecka, motywowanie i aktywizowanie dziecka do pracy.  

 

Zachęcamy rodziców do kontaktu.
Oferujemy konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu trudności, jakie napotykają Państwo w związku z nauką i wychowaniem dzieci. 

Godziny dyżuru dla rodziców:

Ewa Kropidłowska – pedagog, logopeda, terapeuta ręki – czwartki 10.00 – 12.00 

Renata Hegmit-Jarych – psycholog – piątki 10.00 – 12.00 
Możliwe jest umówienie spotkania w innym terminie po uprzednim kontakcie mailowym (LibrusTeams) lub telefonicznym. 

Urszula Herbut – dyżur czwartek 8:55 – 9:40, podczas pracy zdalnej – czwartek 12:00 – 12:45