Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

 • Przewodniczący: Patryk Cempel
 • Zastępca przewodniczącego: Seweryn Szymko
 • Sekretarz: Aleksander Grabowski
 • Sekcja Charytatywna: Amelia Kaliszuk, Julia Konieczna
 • Sekcja Kulturalna: Magdalena Sudoł, Angelina Khoury
 • Opiekunowie SU: Elżbieta Racek, Paweł Olszowiak

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

Samorząd Uczniowski współpracował z dyrekcją i nauczycielami na rzecz dobra wspólnoty szkolnej. W ciągu I semestru roku szkolnego 2020/2021 podjęto, do czasu zamknięcia placówki i przejścia na nauczanie zdalne, kilka działań mających na celu rozwój i promocję placówki oraz przeprowadzono działania charytatywne i zbiórki.

We wrześniu pierwsze zebranie odbyło się w obecności pani wicedyrektor Beaty Dębskiej, na którym przedstawiono i zatwierdzono Regulamin SU, mianowano stanowiska SU oraz zatwierdzono i przegłosowano pozytywnie wniosek o wolnych dniach od szkoły. Zatwierdzono również plan profilaktyczno-wychowawczy szkoły oraz przypomniano zeszłoroczny projekt edukacyjny.

Ustalono, że zebranie będą odbywać się w każdy poniedziałek na przerwie o 9:40 w sali nr 8, po przejściu na nauczanie zdalne ustaliliśmy, że będziemy planować spotkania online.

W ramach pomocy dla Pani Anny Sztulpy, SU będzie uczestniczył w Dniach Otwartych, pomagając przy tworzeniu filmu reklamującego SP3.

Udało się zrealizować wiele zamierzonych zadań:

 1. Ułatwienie i rozwój komunikacji między uczniami a SU:
  • Utworzenie grupy SU w Teamsie
 2. Akcje organizowane w szkole:
  • Obchody Dnia Nauczyciela i Dnia Patrona
  • „Zdalne Mikołajki” – akcja mikołajkowa z włączonymi kamerkami i przebraniami
 3. Organizacja i wsparcie akcji charytatywnych:
  • Zbiórka kasztanów
  • Zbiórka żywności i akcesoriów dla schroniska dla zwierząt w Poznaniu
 4. Gazetki tematyczne na tablicy przeznaczonej dla Samorządu.